Scroll to top

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks

Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Legnicka 65, 54-205 Wrocław
lp.ei1632059514cjale1632059514zrts@1632059514odo1632059514
+48 666 17 85 17, +48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b

Postanowienia ogólne
1) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dlatego używamy certyfikatu SSL w witrynie strzelajcie.pl.
2) Dane osobowe podawane w formularzu na stronie strzelajcie.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3) Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cookies
1) Witryna strzelajcie.pl używa plików cookies.
2) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
3) Zebrane dane służą do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics.
4) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Inne postanowienia
1) Inne dane osobowe zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy zgodnie z informacją umieszczoną w miejscu zbierania danych.
2) Strona może zawierać treści osadzone (np. wideo, obrazy, artykuły, itd.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w ten sam sposób, jak gdyby odwiedzający przeglądał tamte witryny.
3) Witryny mogą zbierać dane o tobie, używać plików cookies, osadzać śledzenie ze stron trzecich, monitorować twoje interakcje z treścią osadzoną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu członkostwa
w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks

Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Legnicka 65, 54-205 Wrocław
lp.ei1632059514cjale1632059514zrts@1632059514odo1632059514
+48 666 17 85 17, +48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
1. Członkostwo w UKS Luks i uczestnictwo w zajęciach, treningach, rywalizacji sportowej organizowanych przez klub lub w których klub będzie brał udział.
2. Uczestnictwo w programach i projektach sportowych realizowanych bądź wspieranych przez czynnik państwowy, samorządowy lub polski związek sportowy (jak np. System Sportu Młodzieżowego czy powierzenie/wsparcie zadań własnych gminy, powiatu lub województwa w zakresie sportu, udział w szkoleniu kadry narodowej itp.).

Okres przetwarzania
Okres członkostwa w UKS Luks, a także po ustaniu członkostwa przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora – przez czas ich realizacji.

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do klubu. Podanie numeru PESEL jest warunkiem uczestnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w zakresie określonym przez ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe bądź inne przepisy regulujące działalność uczniowskich klubów sportowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wysyłki newslettera 'Luksusowe Wieści'

Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Legnicka 65, 54-205 Wrocław
lp.ei1632059514cjale1632059514zrts@1632059514odo1632059514
+48 666 17 85 17, +48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
Wysyłka newslettera Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks

Okres przetwarzania
Okres wydawania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, jest dobrowolne.
Podanie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem otrzymywania newslettera.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy

Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Legnicka 65, 54-205 Wrocław
lp.ei1632059514cjale1632059514zrts@1632059514odo1632059514
+48 666 17 85 17, +48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
Przesyłanie odpowiedzi na zapytanie z formularza.
Przesyłanie informacji dotyczących akcji i wydarzeń dotyczących działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks

Okres przetwarzania
Okres wydawania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, jest dobrowolne.
Podanie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na przesłany przez formularz zapytania.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.